Om oss

Om Sibbarpsfiber intresseförening

Sibbarpsfiber intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till stadsnätet på området. Det kan finnas flera medlemmar / ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

Föreningen har en formellt utsedd styrelse, som tillsammans med intresserade personer på ideell basis förmedlar information och erfarenheter till medlemmarna. Vi gör detta genom denna hemsida och via vår slutna Facebookgrupp samt vid ev. omröstning via epost, post, telefon och besök. Vi välkomnar erfarenheter och synpunkter medlemmar och användare av stadsnätet och tjänster på detta från vårt område och övriga Limhamn. Vi har också kontakt med andra fiberföreningar i vår stad.

Intresseföreningen har årsmöte varje år första onsdagen i maj – om nu inte denna första onsdag råkar vara förste maj, då vi skjuter på årsmöte till den andra onsdagen. Hör av er på årsmöte och övriga fora eller direkt till oss i styrelsen om ni vill medverka på något sätt.

Intresseföreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intresse av att kunna ta del av fler och bättre tjänster på den del av Malmö Stadsnät (Sibbarpsområdet enligt karta) som medlemmarnas fastigheter är, eller önskas bli, uppkopplade till, samt att säkerställa, att dessa tjänster är av god kvalitet och till möjligheternas gräns anpassade efter individuella önskeml. Detta innebär marknadskontakt och – undersökning, information till och kommunikation med medlemmar samt en strävan mot ökad mångfald och valfrihet för de enskilda medlemmarna.

Hur många medlemmar har Sibbarpsfiber intresseförening?

Fram till maj 2015 hade 461 villor anslutits till Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet. Efteranlutna 2018 ökade antalet till ca 480.

Intresseföreningens styrelse

För närvarande består styrelsen av:

  • Krister Pettersson, ordf.
  • Rolf Beckman
  • Jonas Bonnevier
  • Torbjörn Sandberg
  • Mikael Öhlin
  • AnnCharlotte Bauer (suppleant)
  • Markus Knigin (adjungerad för efteranslutningar)

Vill du vara med i arbetet? Eller vill diskutera något eller få ytterliggare information? Kontakta oss!

Kostar det något att vara med i Sibbarpsfiber intresseförening?

Sibbarpsfiber intresseförening är en ideell förening. För att bekosta utskick, hemsida och ev. andra aktiviteter för medlemmarna har årsmötet beslutat att ta ut en mindre avgift om f n 2 kr per ansluten, tjänsteköpande, fastighetsägare och månad. Denna avgift ingår i den av vår tjänteleverantör debiterade månatliga avgiften.

Senaste nyheterna

KOMMANDE UPPHANDLING AV EXKL. LEVERANTÖR – Frågeställningar

KOMMANDE UPPHANDLING 2020 Vår intresseförening avser att göra en ny upphandling av exklusivetsavtalet i enlighet med föreningens avtal med Malmö Stadsnät. Vi avser att ställa vår förfrågan / inbjudan senast i början av 2020, i avsikt att ha preliminära  offerter från,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19 FÖRSAMLINGSHUSET – AGENDA

Härmed förslag till AGENDA för vårt årsmöte: ▾ AGENDA ÅRSMÖTE 8 MAJ 2019 kl 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - OBS I lokalen en trappa upp ▾ VÄLKOMNA • Uppdatering av e-mail kontakter per fastighet - rundskick ▾ FORMALIA • VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET • VAL AV JUSTERINGSMÄN,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset - våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till...