Nyheter & utveckling

Nyheter

Här samlar vi nyheter, tips och artiklar om det som rör fiber och internet som kan vara av värde för dig att känna till. Du hittar också bra information på vår sida med vanliga frågor och svar.

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset - våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till...

läs mer

ÅRSMÖTE Maj 2019-Motioner mm

Motioner, förslag mm till årsmötet i början av maj är välkomna. De bör vara styrelsen tillhanda helst före 20:e april. Motioner, förslag etc. kan t.ex vara kandidater till styrelsen, synpunkter runt vår förening och dess verksamhet och inriktning på arbetet nästa...

läs mer

EFTERANSLUTNINGAR – PROBLEM

Det är tydligen problem med vissa efteranslutningar. Tyvärr får vi dålig information från Ownit - som står för projektledningen - om orsakerna till detta. Det är påtalat, och vi hoppas snart kunna meddela, att också de sista fastigheterna av de hittills efteranmälda,...

läs mer

Senaste nyheterna

KOMMANDE UPPHANDLING AV EXKL. LEVERANTÖR – Frågeställningar

KOMMANDE UPPHANDLING 2020 Vår intresseförening avser att göra en ny upphandling av exklusivetsavtalet i enlighet med föreningens avtal med Malmö Stadsnät. Vi avser att ställa vår förfrågan / inbjudan senast i början av 2020, i avsikt att ha preliminära  offerter från,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19 FÖRSAMLINGSHUSET – AGENDA

Härmed förslag till AGENDA för vårt årsmöte: ▾ AGENDA ÅRSMÖTE 8 MAJ 2019 kl 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - OBS I lokalen en trappa upp ▾ VÄLKOMNA • Uppdatering av e-mail kontakter per fastighet - rundskick ▾ FORMALIA • VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET • VAL AV JUSTERINGSMÄN,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset - våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till...