För medlemmar

Mest för medlemmar

Villaägare på Sibbarp, som köper tjänster på Malmö Stadsnät, eller vill göra det, är automatiskt medlemmar i Sibbarpsfiber Intresseförening.

På denna sida hittar du information till dig som har fiber via Malmö Stads stadsnät och Ownit Bredband genom Projekt Sibbarp.

Hjälp med installation och vidaredragning av kabel - "Grannsamverkan"

Om du behöver hjälp med att installera dina tjänster eller dra kabel vidare inomhus kan du anlita t ex  företaget InstallationsCompaniet. som initiellt har varit engagerat för individuella installationer.  Intresseföreningen har ambitionen, att få till stånd en ”grannsamverkan” innebärande  att kunniga och händiga grannar i vårt Sibbarpsområde kan enageras för tips och råd och kanske också ”hands-on” när det gäller installation, placering, felsökning etc.  Hör av dig till styrelsen, om du möjligen kan bidragar med sådant kunnande och tjänster och i så fall till vilka villkor. 

Klicka här för att ladda ner informationsblad från Installations Companiet inkl priser.

Du kan ringa Installations Companiet på 010-7080311 eller maila dem på info@installationscompaniet.se

Hur många villor är anslutna till Malmö Stadsnät på Sibbarp?

461 villor intiellt har fått fiber installerat via Malmö Stadsnät. Denna siffra motsvarar nära 60% av de villor som befinner sig inom området. Cirka tjugo villor har tillkommit vid en efteranslutning, som långt om länge kom till stånd runt årsskiftet 2018-19.  Vi i föreningen förstår, att det nu skall finnas en rutin upprättad av Malmö Stadsnät och vår exklusive tjänsteleverantör för snabbare eftersanslutning i framtiden.

Områdesbeskrivning

Vårt Sibbarpsområde inkluderar villor som ligger mellan gatorna Tältängsvägen i söder och Västra Bernadottesgatan i norr samt väster om Kalkbrottsgatan. Ett område nära höghuset mellan Polgatan och Strandgatan tillkom något senare och benämndes då ”Sibbarp 2”.  Dessa fastighetsägare är nu helt integrerade i vår intresseförening och dess avtal med tjänsteleverantör och Malmö Stadsnät.

Klicka för att se interaktiv karta på Malmö Stads hemsida.

På Google Maps har man markerat alla fastigheter som får fiber anslutet.

Klicka här för att se alla fastigheter på Google Maps.

Intresseföreningens avtal med Malmö Stadsnät

Intresseföreningen har måst ingå ett avtal med Malmö Stadsnät innebärande, att varje på stadsnätet tjänteköpande fastighetsägare månatligen, för ”näthyra”, skall betala 120 kr plus moms, alltså 150 kr fram till juli 2025 (totalt tio år från start). Vidare, att denna inbetalning till Malmö Stadsnät skall administreras av den innevarande (exklusive) tjänsteleverantören på stadsnätet. Efter 2025 kan denna ”näthyra” komma att reduceras, men inte avskaffas.

 

Intresseföreningens avtal med aktuell, exklusiv, Tjänsteleverantör

Intresseföreningen ingår avtal med en tjänsteleverantör innebärande, att denne av en majoritet av fastighetsägare / medlemmar får exklusivitet under en viss tid att sälja och leverera sina tjänster via stadsnätet till varje enskild fastighetsägare. Tjänsteleverantörens kontrakterade avtalstid med Intresseföreningen kan vara betydligt längre än 24 månader i syfte att nå ett förmånligare pris.

 

Fastighetsägares individuella avtal med exklusiv Tjänsteleverantör

Tjänsteköpande fastighetsägare skall med tjänsteleverantören ingå individuellt avtal, om max tid 24 månader. Tjänsteleverantörens totalpris inkluderar de nämnda 120 kr plus moms per månad (fram till 2025) för ”näthyra” till Malmö Stadsnät. Tjänsteleverantören kommer också att ta in den medlemsavgift som Intresseföreningen tar ut från varje tjänsteköpande fastighetsägare / medlem. 

Vår nuvarande exklusive tjänsteleverantör valde i september 2018, att inte skriva individuella avtal med respektive fastighetsägare, utan generellt hänvisa till sitt avtal med vår Intresseförening, ett avtal som alltså nu gäller till förste september 2020.  Till dess avser intresseföreningen, att göra en förfrågan till några olika aktörer – tjänsteleverantörer på marknaden i syfte att ständigt kunna få ”bra tjänster till bästa pris” på vårt stadsnät i Sibbarpsområdet.

 

Årsmöte 2019 – 8 maj kl 19 i församlingshuset, Linnégatan, Limhamns Torg

Intresseföreningen kallar till sedvanligt årsmöte den 8e maj kl 19 i församlingshuset – lokalen en trappa upp.  Till årsmötet vill styrelsen gärna får förslag och synpunkter på vår verksamhet, mycket gärna förslag till personer att ingå i styrelse / arbetsgrupp.  Vi behöver särskilt en ny ordförande och någon webb-kunnig person förutom andra intresserade, gärna teknik- och informationskunniga personer.

Vid årsmötet kommer vi att presentera en årsberättelse med erfarenheter, förhöra oss om vilka olika ”intressen” våra fastighetsägare kan ha, och tala om en verksamhetsplan för kommande år och ny upphandling av vår exklusive tjänsteleverantör.  Vi har också något att säga om vad Ownit / Telenor-gruppen kan ha att komma med när det gäller nya och bättre tjänster på vårt stadsnät.

 

Senaste nyheterna

KOMMANDE UPPHANDLING AV EXKL. LEVERANTÖR – Frågeställningar

KOMMANDE UPPHANDLING 2020 Vår intresseförening avser att göra en ny upphandling av exklusivetsavtalet i enlighet med föreningens avtal med Malmö Stadsnät. Vi avser att ställa vår förfrågan / inbjudan senast i början av 2020, i avsikt att ha preliminära  offerter från,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19 FÖRSAMLINGSHUSET – AGENDA

Härmed förslag till AGENDA för vårt årsmöte: ▾ AGENDA ÅRSMÖTE 8 MAJ 2019 kl 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - OBS I lokalen en trappa upp ▾ VÄLKOMNA • Uppdatering av e-mail kontakter per fastighet - rundskick ▾ FORMALIA • VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET • VAL AV JUSTERINGSMÄN,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset - våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till...