Malmö Stadsnät på Sibbarpsområdet

Internet och tjänster via fiber till villor i delar av Limhamn

Malmö Stadsnät installerades 2015 ett fibernät inom Sibbarpsområdet. Som förste tjänsteleverantör fungerade Ownit Bredband. Krav ställdes på att till detta nät anslutna villaägare skulle bilda en intresseförening. Syftet med detta är behovet av en kanalisering av information, synpunkter och önskemål.

Ideell förening

Fibernät till villor

Intresseförening

Om oss

Sibbarpsfiber Intresseförening är en registrerad ideell förening med organisationsnummer 8025160642. Dess medlemmar är fastighetsägare anslutna, eller anmälda för anslutning, till stadsnätet på området. Det kan finnas flera medlemmar/ägare på varje fastighet, men endast en ägare får vid formell omröstning rösta för sin fastighets anslutning.

Gå med i vår slutna Facebookgrupp på  https://www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/?ref=bookmarks:     Deltag i vårt årsmöte 8 maj 2019 kl 19 i Limhamns församlingshus. Frågor, synpunkter, förslag, motioner till hkristerp@gmail.com .

Vanliga frågor & svar

Här svarar vi på vanliga frågor om det som rör fiber och internet i allmänhet och det som rör Sibbarpsområdets fibernät och tjänster på det i synnerhet. Du hittar mer utförlig information på vår nyhetssida. Diskussioner, tips, aktuell info etc. finns också på vår slutna Facebook-grupp. https://www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/

Vad är ett fibernät?
Ett fibernät är ett nät med kablar som ligger nedgrävda i marken utanför ditt hus. Det är betydligt säkrare uppkoppling än luftledning och man får tillgång till fler tjänster än via ADSL-abonnemang. Detta på grund av snabbare och stabilare bredbandsuppkoppling.
Vad får man i fibern?
Via fibern kan du få bland annat få IP-telefoni, TV-kanaler och en snabb internetuppkoppling. Hastigheten (kapaciteten) kommer att bli 1000 Mbit/s för alla anslutna.
Fiberomvandlaren / routern
Den först installerade fiberomvandlaren / routern Inteno FG500 har fyra LAN-utgångar, varav två är avsedda för TV, två telefoniutgångar och coaxialkabelanslutning för analog TV. Man kan själv ställa in ett antal parametrar t ex för WiFi – sändning direkt från routern. Detta genom att i sin webb-läsare som är ansluten till routern via kabel eller WiFi, slå in 192.168.1.1 som IP-adress (utan www framför). Användarid och lösenord var ursprungligen user och user. Mera info finns på aktuell tjänsteleverantörs hemsida.

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19 FÖRSAMLINGSHUSET – AGENDA

Härmed förslag till AGENDA för vårt årsmöte: ▾ AGENDA ÅRSMÖTE 8 MAJ 2019 kl 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - OBS I lokalen en trappa upp ▾ VÄLKOMNA • Uppdatering av e-mail kontakter per fastighet - rundskick ▾ FORMALIA • VAL AV ORDFÖRANDE FÖR MÖTET • VAL AV JUSTERINGSMÄN,...

ÅRSMÖTE 8/5 KL 19. KALLELSE

SIBBARPSFIBER INTRESSEFÖRENING KALLAR TILL ÅRSMÖTE ONSDAG 8 MAJ KL 19 LIMHAMNS FÖRSAMLINGSHUS - ÖVRE VÅNINGEN Årsmötet blir som i fjor i Församlingshuset - våningen en trappa upp -kl 19 den 8 maj. Det är inte för sent att lämna motioner, förslag och synpunkter till...

ÅRSMÖTE Maj 2019-Motioner mm

Motioner, förslag mm till årsmötet i början av maj är välkomna. De bör vara styrelsen tillhanda helst före 20:e april. Motioner, förslag etc. kan t.ex vara kandidater till styrelsen, synpunkter runt vår förening och dess verksamhet och inriktning på arbetet nästa...

EFTERANSLUTNINGAR – PROBLEM

Det är tydligen problem med vissa efteranslutningar. Tyvärr får vi dålig information från Ownit - som står för projektledningen - om orsakerna till detta. Det är påtalat, och vi hoppas snart kunna meddela, att också de sista fastigheterna av de hittills efteranmälda,...

Sibbarpsfiber Intresseförening är en helt oberoende ideell förening, utan sponsorer eller koppling till någon leverantör el.likn. Syftet är att tillsammans nå bästa möjliga nytta och glädje av fiberstadsnätet i vårt område och tjänsterna på detta. Våra omkostnader för kommunikation – denna hemsida t.ex. – bekostas av föreningens fastighetsägare genom medlemsavgifter, vilka tas in genom vår exklusive tjänsteleverantörs administration. Föreningen har också en sluten grupp på Facebook för aktiv medverkan från medlemmar – fastighetsägare på Sibbarp – med webbadressen:   www.facebook.com/groups/Sibbarpsfiber/  Om ni inte vill använda facebook – lämna t ex kommentarer (under t ex nyheter & utveckling) eller gör en anmälan, eller telefonera på 076 2797885 .  Intresseföreningen har årsmöte första onsdagen i maj, om denna inte är första maj, då vi flyttar till nästa onsdag. I är årsmötet 8 maj kl 19 i Limhamns församlingshus, Linnégatan, Limhamns torg.

Sample Page

av | maj 24, 2018 | 0 Kommentarer

För medlemmar